Jak zostać dobrym negocjatorem

W zeszłym tygodniu, w wieku 90 lat, zmarł znakomity rozjemca i negocjator Roger Fisher. „The Economist” zacytował zasady, których, zdaniem Fishera, musi trzymać się dobry negocjator. „W każdych negocjacjach – twierdził – nawet z terrorystami, istotne jest, by oddzielić problem od osoby; skoncentrować się na tym, co po rozwiązaniu konfliktu zyska każda ze stron, zamiast z uporem obstawać przy swoim zdaniu i zanim podejmie się decyzję, rozważyć wszystkie możliwe opcje.

Obie strony powinny postarać się zbudować ze sobą jak najlepszą relację, sprawdzić się nawzajem, choćby poprzez uścisk dłoni czy wspólny posiłek. Każda ze stron powinna „słuchać aktywnie” tego, co druga ma do powiedzenia. Powinna postarać się wczuć w emocje drugiej i zrozumieć je – zarówno potrzebę bezpieczeństwa, jak i pragnienie zdobycia określonego statusu. Każda ze stron powinna postarać się dowiedzieć, co siedzi w głowie tej drugiej”.

 

Rysunek: Aidan Jones, Flickr

Recent Posts

Leave a Comment

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
virgin.com